Český výrobce multiprachu

Naše průmyslová mlýnice zpracovává paliva, biopaliva a plniva do cementů a betonů v podobě mikrojemného prachu – multiprachu.

My jsme CZECH MILL

Historie společnosti Czech Mill se datuje k říjnu 2006. Tehdy byla společnost ještě pod původním názvem Coal Mill vystavěna jako výhradně uhelná mlýnice. V roce 2022 došlo k přejmenování společnosti na Czech Mill a.s. a rozšíření výrobního portfolia o další multiprachy na bázi aditiv do betonů a cementů, stejně tak o biopaliva.

Naše společnost nabízí dodávky a spolupráci na poli mikrojemných prachů tzv. multiprachů. Zabýváme se především zpracování černouhelných a antracitických paliv stejně tak biomasy. Dodáváme rovněž mletá aditiva do betonů a cementů v jakosti dle normy ČSN EN 450-1.

V případě zájmu jsme schopni nabídnout volné výrobní kapacity formou služby mletí. Výrobní kapacita závodu je dle typu suroviny cca 180 kt/rok.

Našim cílem je stabilní dlouhodobě udržitelná kvalita produktů dodaná k zákazníkovi dle jeho požadavků s maximální pružností.

Naší motivací je dobrý pocit z kvalitně odvedené práce a spokojený zákazník.

Ing. Václav Szmek

manažer výroby

Co nabízíme? Multiprach.

Multiprach je jemnozrný jemně mletý prach určený především pro průmyslové aplikace a fluidní spalování.

Rostoucí ceny energií jsou určujícím faktorem konkurenceschopnosti téměř každého většího průmyslového podniku. Snižování nákladů je tedy nezbytnou nutností. S touto vizí jsme v roce 2006 vstoupili na trh jako černouhelná mlýnice a v roce 2022 jsme své zkušenosti v oblasti zpracování sypkých hmot rozšířili také na oblast popelovin a biomasy. Zde již jako Czech Mill nabízíme tyto 3 základní komodity včetně možnosti služby mletí vlastního materiálu.

Czech Mill nabízí 3 základní typy multiprachů o různých jakostech. Jsou to černouhelné multiprachy označované jako CARBOFUEL, multiprachy na bázi popílku EKO popílek 450 a multiprachy z biomasy BIOFUEL.

Černouhelné a antracitické multiprachy

Multiprachy na bázi popílku

Multiprachy z biomasy

Co je nového?

Czech Mill obrazem

Video momentálně připravujeme, děkujeme za pochopení.